Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại tro...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? A. NaCl và Al(NO3)3. B. NaOH và MgSO4. C. K2CO3 và HNO3. NH4Cl và KOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP