Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là A. 320. B. 720. C. 480. D. 329

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

nHCl = (23,76 – 15)/36,5 = 0,24 => V = 0,24/0,75 = 0,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP