Cho 11 2 lít đktc hỗn hợp X...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,15. B. 0,20. C. 0,25. D. 0,10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

26x + 2y = 29x => 2y = 3x => x = 0,2 và y = 0,3 nBr2 = 0,2.2 – 0,3 =0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP