Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutami...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O, 0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi cho amol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là : A. 16,8. B. 14,0. C. 11,2. D. 10,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quy đổi hỗn hợp X, Y thành: CO2 ; CH2 ; NH3 nNH3 = 2nN2 = 2.0,1 = 0,2 nO2 = 1,5nCH2 + 0,75nNH3

=> nCH2 =(1,14 – 0,75.0,2)/1,5 = 0,66 nCO2 = nCO2 bđ + nCH2

=> nCO2 bđ = 0,91 – 0,66 = 0,25

mKOH = 0,25.56 = 14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP