Phát biểu nào sau đây là sai? A...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào sau đây là sai? A. Nhôm...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhôm là kim loại nặng
B. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ
C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh
D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O) được dùng để sản xuất xi măng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì nhôm là kim loại nhẹ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP