Điện phân dung dịch X gồm Cu NO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặc khác, nếu điện phân X trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Số mol Cu2+ trong Y là A. 0,01. B. 0,02. C. 0,03. D. 0,04.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCu = 0,12

4nO2 + 2nCl2 = 0,24 32nO2 + 71nCl2 = 51,5 (nO2 + nCl2)

=> nO2 = 0,04 và nCl2 = 0,04

Thời gian điện phân Cl- = (0,04.71.2.96500)/(71.2,5) = 3088 giây

Thời gian điện phân H2O tạo O2 = 12352 – 3088 = 9264 giây

nO2 (lần 2) = (2,5.9264)/(4.96500) = 0,06 => nH2 = 0,01mol

nCu2+ = (2.0,04 + 4.0,06 – 2.0,01)/2 = 0,15 =>nCu2+ trong Y = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP