Thủy phân hoàn toàn 8 8 gam metyl...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam metyl propionat bằ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam metyl propionat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng, khối lượng muối thu được là
A. 6,9 gam. B. 8,2 gam. C. 9,6 gam. D. 19,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n este =0,1

Vậy m C2H5COONa= 9,6g

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP