Hỗn hợp X gồm Al2O3 Ba K trong...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp X gồm Al2O3,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 molH2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 3,912. B. 3,600. C. 3,090. D. 4,422.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nOHtạo thành = 2nH2 = 0,044 (chưa tính OHtác dụng Al2O3)

nH+ = 0,018.2 + 0,038 = 0,074

=> nH+ tạo ra Al3+ = 0,074 – 0,044 = 0,03

=> nAl3+ = 0,01

hỗn hợp X có Al2O3 (x mol); Ba (y mol); K (z mol)

nOH- = 2y + z = 0,044

%O = (3x.16)/(102x + 137y + 39z) = 0,2

=> 27,6x – 27,4y – 7,8z = 0

Khối lượng kết tủa: 78(2x – 0,01) + 233y = 2,958 =>156x + 233y = 3,738 => x = 0,015 => m = 0,015.3.16.100/20 = 3,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP