Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (đktc). Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 7,28. B. 8,04. C. 6,96. D. 6,80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nH2 = 0,03 => nAl dư = 0,02 nAl(OH)3 = 0,11

=> nAl pư = 0,09

=> nO = 0,135 nSO4 tạo muối = nSO2 = 0,155

=>mFe = 20,76 – 0,155.96 = 5,88

giá trị m = 5,88 + 0,135.16 = 8,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP