Dãy nào sau đây được sắp xếp theo...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy nào sau đây được sắp xếp theo ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt đội sôi tăng dần?
A. C4H9OH, CH3COOCH3, C2H5COOH. B. C3H7OH, CH3COOH, HCOOCH3.
C. CH3COOCH3, C4H9OH, C2H5COOH. D. CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Với các hợp chất hữu cơ cùng C, thứ tự nhiệt độ sôi là este

Các hợp chất có khối lượng mol càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP