Phân tử etilen có số liên kết xich-ma...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phân tử etilen có số liên kết xich...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phân tử etilen có số liên kết xich-ma (s ) là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gồm có 4 liên kết C-H và 1 liên kết C-C

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP