Thể tích dung dịch NaOH 0 1M đủ...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thể tích dung dịch NaOH 0,1M đủ tru...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thể tích dung dịch NaOH 0,1M đủ trung hòa 100 ml dung dịch axit axetic 0,2M là
A. 170 ml. B. 150 ml. C. 100 ml. D. 200 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Để trung hòa được thì nH+ = nOH- =0,1 x 0,2 =0,02

Vậy V NaOH = 0,02/0,1 =0,2l

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP