Số đồng phân của ankan có công thức...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Số đồng phân của ankan có công thứ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Số đồng phân của ankan có công thức phân tử C4H10 là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các cấu tạo có thể của C4H10 là

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP