Công thức tổng quát chung của dãy đồng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Công thức tổng quát chung của dãy ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Công thức tổng quát chung của dãy đồng đẳng ankin là
A. CnH2n - 2 (n ≥ 1). B. CnH2n-6 (n ≥ 6). C. CnH2n - 2 (n ≥ 2). D. CnH2n (n ≥ 2).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP