Hợp chất nào sau đây có thể tham...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng tráng bạc?
A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH2CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP