Propilen C3H6 tác dụng với HBr thu được...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Propilen (C3H6) tác dụng với HBr t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Propilen (C3H6) tác dụng với HBr thu được chất X. Công thức phân tử của X là
A. C3H5Br. B. C3H7Br. C. C2H5Br. D. C3H6Br2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B ( Công thức cấu tạo cụ thể là CH3-CH(Br)-CH3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP