Trong công nghiệp phần lớn chất béo dùng...

Chương 1: Este - Lipit Trong công nghiệp, phần lớn chất béo dùng để A...

0
Chương 1: Este - Lipit

Trong công nghiệp, phần lớn chất béo dùng để
A. sản xuất xà phòng và etanol. B. sản xuất etanol.
C. sản xuất xà phòng và glixerol. D. sản xuất etanol và glucozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C vì chất béo + NaOH = muối Na ( xà phòng) + glyxerol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP