Khi có enzim xúc tác glucozơ trong dung...

Chương 2: Cacbohiđrat Khi có enzim xúc tác, glucozơ trong dung dịch l...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Khi có enzim xúc tác, glucozơ trong dung dịch lên men tạo thành
A. CO2 và H2O. B. C2H5OH và H2O. C. C2H5OH và O2. D. C2H5OH và CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP