Để phân biệt etanol với glixerol ta có...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Để phân biệt etanol với glixerol, ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Để phân biệt etanol với glixerol, ta có thể dùng
A. axit axetic. B. NaOH. C. Cu(OH)2. D. kim loại Cu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C vì các poliol có các nhóm OH nằm trên 2 Cacbon kề nhau cho được phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP