Trong điều kiện thích hợp glucozơ tác dụng...

Chương 2: Cacbohiđrat Trong điều kiện thích hợp glucozơ tác dụng với ...

-1
Chương 2: Cacbohiđrat

Trong điều kiện thích hợp glucozơ tác dụng với chất nào sau đây tạo ra sobitol?
A. H2. B. Cu(OH)2. C. H2O. D. AgNO3/NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP