Xà phòng hóa chất nào sau đây thu...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixero...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Isoamyl axetat. B. Đimetyl oxalat. C. Tripanmitin. D. Benzyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP