Cho 25 ml dung dịch glucozơ tác dụng...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho 25 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho 25 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,10 M. B. 0,40 M. C. 0,30 M. D. 0,20 M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Glucozo + 2AgNO3 = 2Ag

nAg= 0,02

Vậy nGlucozo = 0,01

Nồng độ Glucozo là 0,01/0,025=0,4

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP