Cho 18 72 gam valin tác dụng với...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 18,72 gam valin tác dụng vớ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 18,72 gam valin tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị m là A. 27,04. B. 23,12. C. 26,32. D. 23,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n Val=0,16

nKOH=0,2

Vậy KOH dư

BTKL ta có m rắn = mVal + mKOH -mH2O =18,72 + 0,2x56-0,16x18 = 27,04g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP