Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây thuộc loại ami...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. Isopropylamin. B. Trimetylamin. C. Phenylamin. D. Etylmetylamin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP