Nhận định sai là? A Monome là các...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Nhận định sai là? A. Monome là...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Nhận định sai là?

A. Monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime.

B. Teflon là vật liệu polime có tính dẻo.

C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc a-amino axit.

D. Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và không tan trong nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP