Ở nhiệt độ thường kim loại Na phản...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phả...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành

A. NaOH và O2. B. NaHCO3 và H2. C. NaOH và H2. D. NaHCO3 và O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP