Đốt cháy hoàn toàn 4 68 gam hỗn...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Đốt cháy hoàn toàn 4,68 gam hỗn hợp g...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Đốt cháy hoàn toàn 4,68 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong oxi (dùng dư), thu được m gam hỗn hợp rắn X gồm hai oxit. Hòa tan hoàn toàn m gam X cần dùng 300 ml dung dịch H2SO4 0,8M. Giá trị của m là

A. 6,60. B. 12,36. C. 10,44. D. 8,52.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hỗn hợp gồm Mg (a mol), Al(b mol)

Sau khi hòa tan vào H2SO4 ta thu được MgSO4 , Al2(SO4)3

BTKL ta có 24a +27b =4,68

Bảo toàn nhóm SO4 ta có a + 3/2b = 0,3x0,8

Vậy a=0,06 , b=0,12

Hỗn hợp oxit gồm MgO(0,06mol), Al2O3(0,06 mol)

Vậy m=8,52g

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP