Cho luồng khí CO dư qua ống sứ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 1...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 11,2 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO (nung nóng), thu được m gam rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 18,0 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 8,32. B. 7,52. C. 8,00. D. 8,16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n CaCO3=nCO2 = n O phản ứng = 0,18

Vậy m rắn = m hỗn hợp - mO=11,2- 0,18 x 16=8,32 g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP