Cho dãy các chất: glyxin phenylamoni clorua etyl...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy các chất: glyxin, phenylam...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy các chất: glyxin, phenylamoni clorua, etyl axetat, glixerol, đimetylamin, lòng trắng trứng (anbumin). Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất phản ứng được với NaOH đun nóng gồm có Glyxin, phenylamoni clorua, etyl acetat, lòng trắng trứng

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP