Điện phân nóng chảy hoàn toàn 11 4...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân nóng chảy hoàn toàn 11,4 ga...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân nóng chảy hoàn toàn 11,4 gam MCln, thu được 2,688 lít khí thoát ra ở anot (đktc). Kim loại M là

A. Na. B. Ca. C. Mg. D. K

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL ta có mKL= 2,88= nM x M

BT e ta có nM x n=nCl2 x 2=0,24

Vậy M=12n

vậy M là Mg ( với n=2 thỏa)

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP