Cho 12 0 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Na và Al v{o...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Na và Al v{o nước dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị m là A. 6,00. B. 0,96. C. 9,00. D. 6,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chất rắn dư phải là Al

Gọi số mol Na trong hỗn hợp là a = nAl phản ứng

BT e ta có a+ 3a =5,376/22,4 x2

Vậy a=0,12

Vậy khối lượng Al dư=12- 0,12 (23 +27)=6g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP