Hỗn hợp X gồm glyxin alanin và axit...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là A. 12,0. B. 16,0. C. 13,8. D. 13,1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

O trong X chỉ có trong nhóm COOH

nO trong X =41,2%m/16

Vậy nCOOH= 41,2%m/32

Ta thấy COOH + NaOH= COONa + H2O sau khi phản ứng khối lượng muối - khối lượng amino axit =22 n COOH

Vậy 20,532-m= 22 x 41,2%m/32

Vậy m=16g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

1
Tính mol Cooh bằng cách nào vậy ạ – hà ngân3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP