Phản ứng hóa học nào sau đây là...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phản ứng hóa học nào sau đây là đún...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phản ứng hóa học nào sau đây là đúng?

A. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu. B. Ni + FeSO4 → NiSO4 + Fe. C. MgO + CO → Mg + CO2. D. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì

A Na sẽ tác dụng với H2O trước khi tác dụng với CuSO4

B Ni đứng sau Fe trong dãy điện hóa

C phản ứng không xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP