Nguyên tố crom có số oxi hóa +3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Na2Cr2O7. B. CrO. C. Na2CrO4. D. Cr2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP