Kim loại nào sau đây có nhiệt độ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. Ag. B. Cr. C. W. D. Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP