Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong...

Chương 2: Cacbohiđrat Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là: A. C6H12O6. B. C2H4O2. C. (C6H10O5)n. D. C12H22O11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D=> xem sgk

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP