Nung nóng Fe OH 3 đến khối lượng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng khôn...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là:

A. Fe3O4. B. Fe. C. FeO. D. Fe2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

2Fe(OH) 3----------->(to)Fe2O3+H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP