Chất nào sau đây tác dụng được với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Chất nào sau đây tác dụng được với du...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? A. BaCl2. B. Al(OH)3. C. Al(NO3)3. D. MgCl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Al(OH) 3HCl ------>AlCl 3H O=> B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP