Tên gọi của hợp chất CH3CHO là: A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tên gọi của hợp chất CH3CHO là: A....

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tên gọi của hợp chất CH3CHO là: A. axit axetic. B. etanol. C. anđehit fomic. D. anđehit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP