Cho 9 85 gam hỗn hợp gồm hai...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai am...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là: A. 400. B. 250. C. 450. D. 300.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL =>m HCl= m muoi khan -m amin=9,125gam =>n HCl= 0,25mol =>V= 250ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP