Cho 0 425 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 0,425 gam hỗn hợ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Na trong X là A. 0,345 gam. B. 0,230 gam. C. 0,115 gam. D. 0,276 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1) 23Na+39K=0,425

2)nNa+n K=2nH2=0,015

=> nNa=0,01

n K=0,05===> m Na=0,23g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP