Số đồng phân este ứng với công thức...

Chương 1: Este - Lipit Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

HCOOC2H5, CH3COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP