Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Thực hiện thí nghiệm như hình v...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br2 bị mất màu. Chất X là A. CaC2. B. CaO. C. Na. D. Al4C3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CaC2+H2O--------> C2H2+ Ca(OH)2

C2H2+ 2Br2 --------->C2H2Br4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP