Cho các chất: anilin phenylamoni clorua alanin Gly-Ala...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: anilin, phenylamoni ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala. Số chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP