Hợp chất hữu cơ X mạch hở thành...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hữu cơ X mạch hở, thành p...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hữu cơ X mạch hở, thành phần chứa C, H, O; trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. X tác dụng được với Na, giải phóng khí H2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X, thu được 2a mol CO2. Số chất của X thỏa mãn là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X tác dụng được với Na vậy trong X có nhóm chức OH hoặc COOH

a mol X đốt cháy thu được 2a mol CO2 Vậy X có 2C

Với trường hợp X có nhóm OH ta có các trường hợp: C2H5OH, C2H4(OH)2

Với trường hợp X có nhóm COOH ta có các trường hợp CH3COOH, (COOH)2

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP