Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại t...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? A. Ba(OH)2 và H3PO4. B. (NH4)2HPO4 và KOH. C. Cu(NO3)2 và HNO3. D. Al(NO3)3 và NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP