Hỗn hợp X gồm CH2=CHCOOH CH2=CHCOOCH=CH2 CH2=C COOCH3...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hỗn hợp X gồm CH2=CHCOOH, CH2=CHCO...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hỗn hợp X gồm CH2=CHCOOH, CH2=CHCOOCH=CH2, CH2=C(COOCH3)2 và CH3COOH. Để làm no hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 0,16 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng a mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 12,96 gam. Gi| trị của a là

A. 0,88. B. 0,94. C. 0,92. D. 0,86.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có nCO2-nH2O=(k-1)n=nk-n (trong đó nk là tổng số lk pi trong X gồm C=O và C=C)

Vậy nCO2-nH2O=nCOOH + nC=C -n hay nCO2-nCOOH=nC=C +nH2O-n=0,16+0,72-0,3=0,58

BT nguyên tố O ta có 2nCOOH +2a =2nCO2+nH2O

Vậy a= nCO2-nCOOH+nH2O/2= 0,58 +0,72/2=0,94

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP