Cho các phát biểu sau : a Cho...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các phát biểu sau : (a) Cho khí H...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các phát biểu sau

: (a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu

(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl3, thu được kim loại Ag.

(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(a) Đúng

(b) Sai: Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2

(c) Sai: FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

(d) Đúng, cặp điện cực Fe – C

(e) Đúng: Hg + S → HgS xảy ra ở điều kiện thường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP