Cho kim loại M và các hợp chất...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau:

a) 2M+ 3Cl2-------->(t0) 2MCl3

b)2M+6HCl--------->(t0) 2MCl3+3H2

c)2M+2X+2H2O---------->2Y+3H2

d)Y+CO2+H2O--------->Z+KHCO3

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. KOH, KAlO2, Al(OH)3.

B. KOH, KCrO2, Cr(OH)3.

C. NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3.

D. NaOH, NaAlO2, Al(OH)3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(b) ⇒ M không thể là Cr vì Cr tạo CrCl2 khi phản ứng với HCl

. (d) ⇒ Y chứa K. ⇒ X, Y, Z là KOH, KAlO2, Al(OH)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP