Cho các phát biểu sau: a Phản ứng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (a) Phản ứn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen

. (b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2.

(c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.

(d) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

(g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo

. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(a) Đúng, nhóm -NH2 hoạt hóa mạnh vòng thơm.

(b) Đúng, đó là CH3COOH và HCOOCH3

(c) Sai

(d) Đúng: NH2-CH2-COOCH3 + NaOH → NH2-CH2-COONa + CH3OH NH2-CH2-COOCH3 + HCl + H2O → NH3Cl-CH2-COOH + CH3OH

(e) Đúng

(g) Đúng, chất béo là thành phần chính của dầu thực vật và mỡ động vậ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP